Aanmelding van leerlingen


Als u uw kind bij onze school wilt aanmelden, dan kunt u telefonisch contact
opnemen met de school. De directie kan dan met u een afspraak maken voor
een kennismakingsgesprek.

Van alle ouders vragen wij de doelstelling van ons onderwijs te onderschrijven
dan wel te respecteren. U moet ermee instemmen dat uw kind aan alle lessen
en vieringen in het kader van het christelijk onderwijs meedoet.

Bij later aangemelde oudere kinderen doen wij onderzoek naar het niveau en
de ontwikkeling. Zo kunnen we vaststellen of de Uilenburcht ook inderdaad
die zorg kan bieden die nodig is voor uw kind.

Momenteel hebben wij een wachtlijst voor kinderen die in 2014 geboren zijn.

 U kunt het aanmeldingsformulier van de Uilenburcht via het volgende mailadres opvragen. directie@uilenburcht.nl

Laatste Nieuws

Uit het fotoboek

Werken op de pc Werken op de pc (4)
Werken op de pc (3) Werken op de pc (2)