Over de Uilenburcht


De Uilenburcht is een christelijke basisschool. Wij willen dat alle kinderen zich veilig voelen op school en dat zij zich geaccepteerd voelen. Dit is de basis om te kunnen leren.

Op de Uilenburcht is veel aandacht voor de basisvakken: rekenen, taal en (begrijpend) lezen. Daarnaast worden ook de andere vakken niet uit het oog verloren: schrijven, aardrijkskunde, geschiedenis en de expressievakken.

De Uilenburcht werken volgens de principes van de Vreedzame school. Kinderen leren omgaan met verschillen en verantwoordelijkheid. Samen zorgen elkaar, waar ruimte is voor ieder kind.

Op de Uilenburcht werken wij met handelingsgericht werken. Wij kijken naar de onderwijsbehoeften van het kind. De instructie van de basisvakken wordt op drie niveaus aangeboden, zodat het kind de instructie krijgt die bij hem of haar past.

Meer informatie over onze school vindt u in de schoolgids.

Laatste Nieuws

Er zijn geen items beschikbaar.

Uit het fotoboek

Werken op de pc Werken op de pc (4)
Werken op de pc (3) Werken op de pc (2)