Visie en missie van De Uilenburcht


Missie

De Uilenburcht is een christelijke basisschool waar team, kinderen en ouders samenwerken in een harmonische sfeer aan goed onderwijs. We werken vanuit een (protestants-)christelijke levensovertuiging.
Een harmonische sfeer is voor ons een belangrijk uitgangspunt. Wij willen dat alle kinderen zich bij ons op school veilig en geaccepteerd te voelen. Essentieel voor deze open sfeer zijn veiligheid, verantwoordelijkheid, respect en zelfstandigheid.
Dat betekent ook dat wij de communicatie met ouders hoog in het vaandel hebben staan. U wordt als gewaardeerde partner steeds goed op de hoogte gehouden van de schoolontwikkeling van uw kind.

Onze onderwijsvisie

We streven kwalitatief hoog onderwijs na. We bieden de kinderen een hoogwaardig en actueel onderwijsleerpakket, waarbij we het accent leggen op de basisvaardigheden lezen, taal en rekenen. Natuurlijk verliezen we daarbij de andere vak- en vormingsgebieden niet uit het oog. Denk aan de creatieve vakken, de zaakvakken en het bewegingsonderwijs.

Bij lezen en rekenen werken we op meerdere niveaus. We stimuleren de kinderen vanaf groep 1 om zelfstandig te werken. Naarmate uw kind ouder is, werken we steeds vaker met een dag- of weektaak.

De nieuwe media zijn ook bij ons op school niet meer weg te denken. Via het digitale schoolbord kan de leerkracht informatie efficiënt en actueel aanbieden. Via de computer kan uw kind individueel de leerstof verwerken of nieuwe informatie opzoeken.

Laatste Nieuws

Er zijn geen items beschikbaar.

Uit het fotoboek

Werken op de pc Werken op de pc (4)
Werken op de pc (3) Werken op de pc (2)