Medezeggenschapsraad & Ouderraad


De medezeggenschapsraad (MR) vormt een belangrijke schakel tussen ouders, leerkrachten en directie. De MR heeft naar de directie een adviserende en controlerende taak. De MR van onze school bestaat uit acht leden: vier personeelsleden en vier ouders.


De ondersteunende rol van de ouderraad (OR)  is voor het team onmisbaar. De OR-leden helpen het team bij de organisatie en uitvoering van allerlei activiteiten.

​Meer informatie kunt u vinden door naar de pagina's van de MR en OR te gaan.

-> Medezeggenschapsraad (MR)
-> Ouderraad (OR)

Laatste Nieuws

Er zijn geen items beschikbaar.

Uit het fotoboek

Werken op de pc Werken op de pc (4)
Werken op de pc (3) Werken op de pc (2)