Medezeggenschapsraad


De medezeggenschapsraad (MR) geeft adviezen en neemt besluiten over onderwerpen die met het beleid van de school of het bestuur van de vereniging te maken hebben. De MR heeft inspraak of beslissingsrecht over de vakantieregeling, de veiligheid op school, sollicitatieprocedures etc.

De MR bestaat uit ouders en leerkrachten. In geval van vacatures worden er verkiezingen gehouden voor de vacante plaatsen.

Omdat de zeven scholen binnen de vereniging De Oorsprong veel gemeenschappelijke belangen hebben, kennen we ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).

Leden van de MR

De MR van de Uilenburcht bestaat uit zes personen.
Drie leden vertegenwoordigen de ouders en drie leden het personeel.

Ouders                                Leerkrachten
Arjan Bom (voorzitter)          Ben van Ziel 
Edwin Wolswinkel                 Sylvia Rouwendal
Florianne Wisman                 Dineke Bink


Als er vragen of opmerkingen zijn, dan kunt u ons bereiken via de mail of ons aanspreken op het plein of in de school.
 
 

 

 

Laatste Nieuws

Er zijn geen items beschikbaar.

Uit het fotoboek